Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19

Strona główna » Projekty unijne » Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19

 

Powiat Ząbkowicki/ Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śl. realizuje projekt pn.:

„Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w ramach 9 Osi priorytetowej: Włączenie społeczne, Działanie 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych, , Priorytet Inwestycyjny: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, nr: RDPS.09.03.00-02.0022/20

Celem projektu jest niwelowanie skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 m.in. w instytucjach opieki całodobowej (DPS). Uzyskane środki finansowe pomogą stworzyć bezpieczne warunki zamieszkania, pobytu i pracy dla mieszkańców, pacjentów oraz pracowników.

Dofinansowanie projektu: 75 026,77 zł

Termin realizacji grantu 21.09.2020r. – 31.12.2020r.

COOKIES - na naszej stronie używamy technologii takich jak pliki cookie służące do przetwarzania danych osobowych w celu analizowania ruchu, spersonalizowania wyświetlanych reklam oraz treści. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy Cię o pozwolenie na korzystanie z powyższych technologii. W każdej chwili możesz dobrowolnie wycofać swoją zgodę wchodząc w ustawienia przeglądarki lub opuszczając stronę.

Rozumiem