O Stowarzyszeniu

Strona główna » O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie “Złota Jesień” przy Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śl.

powstało w 2013 roku z inicjatywy pracowników Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śl., których celem było wspieranie rozwoju tej placówki. Głównymi zadaniami Stowarzyszenia wynikającymi ze statutu organizacji jest między innymi :

 1. pomoc społeczną, w tym pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób, w tym pensjonariuszy placówek pomocy społecznej,
 2. ochronę i promocję zdrowia,
 3. działalność na rzecz m.in. osób niepełnosprawnych, osób w wieku emerytalnym oraz osób w trudnej sytuacji życiowej i społecznej,
 4. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz propagowanie sportu i zdrowego stylu życia,
 5. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 6. rozwój i promocję kultury i sztuki oraz prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej
 7. działalność charytatywną,
 8. integrację europejską oraz rozwijanie kontaktów i współpracę między społeczeństwami,
 9. działalność na rzecz wypoczynku osób niepełnosprawnych i osób w trudnej sytuacji życiowej,
 10. turystykę i krajoznawstwo,
 11. podnoszenie kwalifikacji personelu placówek pomocy społecznej i wolontariuszy
 12. promocję i organizację wolontariatu,
 13. działalność na rzecz organizacji pozarządowych w zakresie wymienionym powyżej

Stowarzyszenie realizuje wskazany cel w szczególności poprzez:

 1. współpracę z:
  • placówkami służby zdrowia
  • administracją samorządową i rządową
  • innymi instytucjami pomocy społecznej
  • organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną
  • kościołem katolickim i nie tylko
 2.  organizację:
  • imprez kulturalnych, krajoznawczych dla pensjonariuszy placówek pomocy społecznej, osób niepełnosprawnych oraz osób w
   trudnej sytuacji życiowej
  • różnorodnych zajęć dla pensjonariuszy placówek pomocy społecznej, osób niepełnosprawnych oraz osób w trudnej sytuacji
   życiowej
  • konferencji, szkoleń i warsztatów podnoszących kwalifikacje personelu placówek pomocy społecznej i wolontariuszy
 3. prowadzenie:
  • wszechstronnej rehabilitacji osób niepełnosprawnych i pensjonariuszy placówek pomocy społecznej,
  • działalności charytatywnej,
  • działalności gospodarczej w różnorodnych formach organizacyjnych umożliwiających zdobycie środków na realizację celów
   statutowych
 4. świadczenie różnorodnych form pomocy dla osób niepełnosprawnych, osób w trudnej sytuacji życiowej i społecznej oraz pensjonariuszy placówek pomocy społecznej,
 5. pozyskiwanie i gromadzenie środków materialnych i finansowych na realizację zadań Stowarzyszenia.
 6. inne działania sprzyjające realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA:

1/ Ragan Magdalena – prezes zarządu

2/ Wandzel Agnieszka – wiceprezes zarządu

3/ Krakowska Anita – skarbnik zarządu

Wiemy, że aby prężniej działać potrzebne są wciąż nowe środki. Dlatego zwracamy się do wszystkich, którzy mogą i chcą wspomóc naszą działalność o wsparcie finansowe i o wpłaty na konto Stowarzyszenia za co z góry dziękujemy.

 

nr konta: 87 2030 0045 1110 0000 0351 2170

 

Jeżeli Ktoś chciałby uzyskać więcej informacji na temat Stowarzyszenia i jego działalności niech do nas zadzwoni, napisze lub po prostu przyjedzie.

Nasz adres:

Stowarzyszenie “Złota Jesień” przy Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śl.

57-200 Ząbkowice Śl.

ul. Szpitalna 3

tel. +48 74 8151524 wew. 23

e-mail: zlota.jesienzab@gmail.com

 

KRS 0000485536

Aktualności

02 lut 2023

“Florianki” w Dps

Styczeń kończymy w towarzystwie wspaniałych gości. 31 stycznia Mieszkańców Naszego Domu odwiedziło Koło Gospodyń Wiejskich "Florianki" z Olbrachcic. Serdecznie dziękujemy za pamięć...

Czytaj więcej

31 sty 2023

Urodzinowe życzenia.

Dziś swoje urodziny świętuje jedna z Naszych Mieszkanek - pani Agnieszka. Byli goście, życzenia i pyszny tort. Pani Agnieszko, żyj nam 100 lat !!!...

Czytaj więcej

31 sty 2023

Wspólne kolędowania.

Dnia 26 stycznia gościliśmy kolejny z zaprzyjaźnionych zespołów "Kwiat Powoju", z którym to Mieszkańcy Naszego Domu zaśpiewali znane i lubiane kolędy....

Czytaj więcej

30 sty 2023

Dzień Babci i Dziadka.

Dnia  25 stycznia mieliśmy przyjemność gościć jeden z zaprzyjaźnionych zespołów "ZŁOCIENIE", z którym Mieszkańcy Naszego Domu po raz kolejny obchodzili święto "Dnia Babci i Dziada"...

Czytaj więcej

COOKIES - na naszej stronie używamy technologii takich jak pliki cookie służące do przetwarzania danych osobowych w celu analizowania ruchu, spersonalizowania wyświetlanych reklam oraz treści. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy Cię o pozwolenie na korzystanie z powyższych technologii. W każdej chwili możesz dobrowolnie wycofać swoją zgodę wchodząc w ustawienia przeglądarki lub opuszczając stronę.

Rozumiem