O Stowarzyszeniu

Strona główna » O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie “Złota Jesień” przy Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śl.

powstało w 2013 roku z inicjatywy pracowników Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śl., których celem było wspieranie rozwoju tej placówki. Głównymi zadaniami Stowarzyszenia wynikającymi ze statutu organizacji jest między innymi :

 1. pomoc społeczną, w tym pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób, w tym pensjonariuszy placówek pomocy społecznej,
 2. ochronę i promocję zdrowia,
 3. działalność na rzecz m.in. osób niepełnosprawnych, osób w wieku emerytalnym oraz osób w trudnej sytuacji życiowej i społecznej,
 4. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz propagowanie sportu i zdrowego stylu życia,
 5. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 6. rozwój i promocję kultury i sztuki oraz prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej
 7. działalność charytatywną,
 8. integrację europejską oraz rozwijanie kontaktów i współpracę między społeczeństwami,
 9. działalność na rzecz wypoczynku osób niepełnosprawnych i osób w trudnej sytuacji życiowej,
 10. turystykę i krajoznawstwo,
 11. podnoszenie kwalifikacji personelu placówek pomocy społecznej i wolontariuszy
 12. promocję i organizację wolontariatu,
 13. działalność na rzecz organizacji pozarządowych w zakresie wymienionym powyżej

Stowarzyszenie realizuje wskazany cel w szczególności poprzez:

 1. współpracę z:
  • placówkami służby zdrowia
  • administracją samorządową i rządową
  • innymi instytucjami pomocy społecznej
  • organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną
  • kościołem katolickim i nie tylko
 2.  organizację:
  • imprez kulturalnych, krajoznawczych dla pensjonariuszy placówek pomocy społecznej, osób niepełnosprawnych oraz osób w
   trudnej sytuacji życiowej
  • różnorodnych zajęć dla pensjonariuszy placówek pomocy społecznej, osób niepełnosprawnych oraz osób w trudnej sytuacji
   życiowej
  • konferencji, szkoleń i warsztatów podnoszących kwalifikacje personelu placówek pomocy społecznej i wolontariuszy
 3. prowadzenie:
  • wszechstronnej rehabilitacji osób niepełnosprawnych i pensjonariuszy placówek pomocy społecznej,
  • działalności charytatywnej,
  • działalności gospodarczej w różnorodnych formach organizacyjnych umożliwiających zdobycie środków na realizację celów
   statutowych
 4. świadczenie różnorodnych form pomocy dla osób niepełnosprawnych, osób w trudnej sytuacji życiowej i społecznej oraz pensjonariuszy placówek pomocy społecznej,
 5. pozyskiwanie i gromadzenie środków materialnych i finansowych na realizację zadań Stowarzyszenia.
 6. inne działania sprzyjające realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA:

1/ Ragan Magdalena – prezes zarządu

2/ Wandzel Agnieszka – wiceprezes zarządu

3/ Krakowska Anita – skarbnik zarządu

Wiemy, że aby prężniej działać potrzebne są wciąż nowe środki. Dlatego zwracamy się do wszystkich, którzy mogą i chcą wspomóc naszą działalność o wsparcie finansowe i o wpłaty na konto Stowarzyszenia za co z góry dziękujemy.

 

nr konta: 87 2030 0045 1110 0000 0351 2170

 

Jeżeli Ktoś chciałby uzyskać więcej informacji na temat Stowarzyszenia i jego działalności niech do nas zadzwoni, napisze lub po prostu przyjedzie.

Nasz adres:

Stowarzyszenie “Złota Jesień” przy Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śl.

57-200 Ząbkowice Śl.

ul. Szpitalna 3

tel. +48 74 8151524 wew. 23

e-mail: zlota.jesienzab@gmail.com

 

KRS 0000485536

Aktualności

21 maj 2024

ARBORETUM W WOJSŁAWICACH

Dzisiejszy dzień zostanie bardzo długo w pamięci naszych mieszkańców. Zwiedzanie ARBORETUM w Wojsławicach, po obejściu ogrodu oczywiście kawa z deserem dla wszystkich....

Czytaj więcej

21 maj 2024

MIĘDZYPOKOLENIOWE SPOTKANIE

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie na tak wspaniałe MIĘDZYPOKOLENIOWE SPOTKANIE zorganizowane przez Stowarzyszenie PRZYJACIELE ...

Czytaj więcej

21 maj 2024

Przegląd Twórczości Seniorów Artystycznie Uzdolnionych

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie na 10 Dolnośląski Przegląd Twórczości Seniorów Artystycznie Uzdolnionych, który odbył się w Ząbkowickim Centrum Kultury i Turystyki ...

Czytaj więcej

10 maj 2024

URODZINY PANA MARIANA

61 urodziny pana Mariana. Wszystkiego najlepszego!!!...

Czytaj więcej

COOKIES - na naszej stronie używamy technologii takich jak pliki cookie służące do przetwarzania danych osobowych w celu analizowania ruchu, spersonalizowania wyświetlanych reklam oraz treści. Ponieważ cenimy Twoją prywatność, prosimy Cię o pozwolenie na korzystanie z powyższych technologii. W każdej chwili możesz dobrowolnie wycofać swoją zgodę wchodząc w ustawienia przeglądarki lub opuszczając stronę.

Rozumiem